Izlūkošana Izmeklēšana Risku vadība Krīžu vadība Partneri Kontakti
en
lv

Partneri
React Risk Advisory

ir vadošs uzņēmums drošības risku vadības jomā. React Risk Advisory strādā četrās pamata darbības jomās: Izlūkošana, Riski, Drošība un Krīzes, kā arī izmantojot divas metodes: proaktīvo un reaktīvo. Pamatojoties uz ilgo pieredzi dažādos sektoros daudzās pasaules vietās, varētu teikt, ka React Risk Advisory ir komplicētu problēmu risināšanas eksperti.

React Risk Advisory ir vērienīga pieredze drošības risku vadībā starptautiskā līmenī. React Risk Advisory ir palīdzējuši uzņēmumiem visās četrās darbības jomās dažādās pasaules vietās, ietverot, bet neaprobežojoties ar farmācijas, konditorejas, autobūves, inženieru, finanšu un būvniecības nozarēm. Tāpat React Risk Advisory regulāri strādā ar juridiskajām firmām, varas iestādēm un nekustamā īpašuma nozares uzņēmumiem.

ReactRisk

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera (LTRK) 

ir Iielākā uzņēmēju biedrība Latvijā, kurā apvienojušies vairāk nekā 2500 biedri – visu reģionu un nozaru mikro, mazie, vidējie un lielie uzņēmumi, asociācijas, pilsētu uzņēmēju klubi, un citas uzņēmēju apvienības. Biedrība pārstāv uzņēmēju intereses, kā arī sniedz pakalpojumus, lai Latvijā būtu izcili uzņēmumi, izcilā uzņēmējdarbības vidē. Tās galvenās darbības jomas ir uzņēmējdarbības vide, uzņēmumu konkurētspēja, eksports.

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības Kamera ir dibināta 1934. gada 21. decembrī, un ir Eiropas Tirdzniecības un rūpniecības kameru asociācijas (EUROCHAMBRES) un Starptautiskās Tirdzniecības palātas (ICC) biedre.SecUA

ir risku un drošības konsultāciju firma, kas specializējas sniedzot konsultatīvos pakalpojumus rietumu un starptautiskajiem uzņēmumiem, kas darbojas Ukrainas un Postpadomju valstu tirgos. SecUA ir daļa no starptautiskās drošības risku konsultāciju uzņēmumu grupas React Risk Advisory.

SecUA darbības pamatā ir izpratne gan par Ukrainas, gan arī Rietumu pasaules uzņēmējdarbības vides kultūru. SecUA profesionāļu komandā ir nepieciešamās prasmes un pieredze, lai sniegtu operacionālu atbalstu risku un drošības jomās Klientiem Ukrainā, kas saskaras ar traucējumiem un apgrūtinājumiem uzņēmējdarbības vidē.

SecUA kultūras pamatā ir integritāte, konfidencialitāte, atbildīga un likumīga darbība, kas atbilst vietējiem un starptautiskajiem likumiem.