Izlūkošana Izmeklēšana Risku vadība Krīžu vadība
en
lv

Krīžu vadība
SECCREDO personāls ir apmācīts un sertificēts saskaņā ar Krīžu vadības metodiku Resilient Leadership. SECCREDO konsultanti ieguvuši plašu pieredzi, sniedzot konsultatīvos pakalpojumus dažādu korporatīvās vides krīžu situācijās Baltijas Valstīs, Skandināvijā, kā arī Austrumeiropā. Visbiežāk atbalsts Klienta organizācijai Krīzes situācijā ietver vairākus konsultatīvo pakalpojumu segmentus. Būtiskākās Krīžu vadības konsultatīvo pakalpojumu sadaļas:

- Ārkārtas reaģēšana, atbalsts krīzes situācijās

- Krīžu komunikācija

- Krīžu vadības izvērtējums

- Krīžu vadības mācības

+371 67 221 828 (Kontakttālrunis)