Izlūkošana Izmeklēšana Risku vadība Krīžu vadība
en
lv

Izlūkošana
Padziļinātās pārbaudes

Izlūkošanas pakalpojumu ietvaros informācijas iegūšanai un pārbaudei par objektiem SECCREDO piedāvā standartizētas, vairāku līmeņu pārbaudes. Katrā no trim līmeņiem Klientam tiek piedāvāts noteikts apkopojamās un pārbaudāmās informācijas apjoms – atkarībā no Klienta mērķiem.

Tāpat padziļinātās pārbaudes var tikt veiktas ņemot vērā Klienta noteikto mērķi, piemēram, aktīvu identificēšana, kontaktinformācija un citi.

Izpēte un analīze

SECCREDO ir plaša un starptautiska pieredze dažādu izpētes un analīzes projektu īstenošanā. Tipiskākie piemēri ietver konkrētu reģionu vai valstu noteiktu tirgus segmentu izpēti, kas orientēta uz risku un drošības situācijas apzināšanu. Tas var ietvert arī, piemēram, organizētās noziedzības, nelegālo akcizēto preču apriti un citas tēmas.

Īstenojot Izpētes un analīzes pakalpojumus, SECCREDO resursi ļauj iesaistīt attiecīgā reģiona vai valsts vietējos operacionālos resursus. Kombinācijā ar SECCREDO personāla pieredzi un zināšanās tas dod ievērojamas konkurences priekšrocības SECCREDO Klientiem.

Liela apjoma datu apstrāde un analīze

Bieži Izpētes un analīzes pakalpojumu ietvaros, SECCREDO sniedz Klientam atbalstu liela apjoma datu apstrādē un analīzē, kas ir nepieciešama, piemēram, iekšēju vai ārēju krāpšanu izmeklēšanu ietvaros. SECCREDO savā darbībā izmanto augsti kvalificētu personālu, mūsdienīgākās tehnoloģijas un metodikas. Visbiežāk šādi pakalpojumi tiek nodrošināti finanšu vai telekomunikāciju sektora uzņēmumiem.
Pakalpojuma būtība ir nodrošināt pārskatāmu, saprotamu un Klienta izvirzītajam mērķim atbilstošas formas informācijas sagatavošanu, kas balstās uz liela apjoma, nereti nesistematizētiem datiem.

Valstu analīze un ceļojumu drošība

Uzņēmējdarbība ārvalstīs, neatkarīgi no tā vai tas ir īstermiņa komandējums vai ilgstoša uzturēšanās, prasa zināšanas par vietējo vidi. SECCREDO Valstu analīzes un Ceļojumu drošības atskaites sniedz uz drošību orientētu pamatinformāciju par konkrēto teritoriju, kā arī palīdz uzņēmumiem un organizācijām atbilstoši sagatavoties videi, kurā tiek plānots darboties. Ar šo atskaišu palīdzību, klients iegūst vērtīgu informāciju, kas ir vērsta uz aktuālāko drošības situāciju konkrētajā reģionā, kā arī politisko stabilitāti, uzņēmējdarbības vidi un vispārējiem ekonomiskajiem apstākļiem. Ceļojumu drošības atskaites ir vērstas uz personīgo drošību, sniedzot informāciju par konkrētajiem reģiona vai apgabala riska faktoriem.

Būtiski:

Par informācijas apkopošanu starp Klientu un SECCREDO tiek noslēgts Līgums, kurā tiek atrunāti datu apstrādes juridiskie pamati, SECCREDO pienākumi un atbildības atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības un citām prasībām, ievērojot, ka SECCREDO pilda datu apstrādes operatora lomu.

Visās savās darbībās SECCREDO ievēro attiecīgās valsts likumdošanu, kā arī starptautiskos regulējošos normatīvus.

SECCREDO starptautiskais partnerorganizāciju un līguma konsultantu tīkls ļauj veikt padziļinātās pārbaudes praktiski jebkurā ekonomiski aktīvā pasaules reģionā. Detalizēta konsultatīvo pakalpojumu piedāvājuma saņemšanai par padziļinātās pārbaudes veikšanu, lūdzu sazinieties ar SECCREDO.