Izlūkošana Izmeklēšana Risku vadība Krīžu vadība
en
lv

Mēs aizsargājam uzņēmumus, zīmolus un vērtības
Seccredo ir neatkarīgs konsultāciju uzņēmums, kas strādā korporatīvo Risku vadības, Krīžu vadības, kā arī uzņēmējdarbības drošības jomās. Mūsu pamatvērtības ir integritāte, konfidencialitāte, skaidrība un konsistence. Mūsu preventīvie un korektīvie pakalpojumi iedalāmi četros blokos:

Izlūkošana


Informācijas ieguve, apstrāde un analīze
Tipiskākie pakalpojumi ir dažādu līmeņu Padziļinātās izpētes par pašmāju un ārvalstu uzņēmumiem, kā arī specializēti informācijas vākšanas pakalpojumi, kas Klientiem ļauj pieņemt pārdomātus, faktos balstītus lēmumus. Informācijas apkopošanu iespējams veikt visos ekonomiski aktīvos reģionos.

Izmeklēšana


Detektīvdarbība, krimināltiesības
Visbiežāk reaktīvs pakalpojums. Ļauj izpētīt un saprast konkrēto incidentu cēloņus, norises apstākļus un veikt tālākas darbības zaudējumu mazināšanai un noteiktu procedūru ieviešanai, kas sazina iespēju šādiem incidentiem atkārtoties nākotnē. Pārstāvniecība valsts institūcijās.

Risku vadība


Risku menedžments
Preventīvi pakalpojumi uzņēmējdarbības drošības risku identificēšanai un mazināšanai. Vispārējās drošības un informācijas drošības auditi, personiskās un organizāciju drošības pakalpojumi, tehniskā drošība, Trauksmes cēlāju ziņojumu iekšējās sistēmas un atbalsta pasākumi.

Krīžu vadība


Krīžu menedžments, ārkārtas reaģēšana
Ārkārtas reaģēšanas un atbalsta pasākumi organizācijām dažādu jomu krīzes situācijās. Tipiskākie krīžu atbalsta konsultatīvie pakalpojumi ietver ātru reaģēšanu, situācijas, incidenta izpēti, Krīžu komunikāciju, zaudējumu un risku mazināšanu.
Lokāla pieeja, globāli resursi. Seccredo partnerorganizāciju un līguma konsultantu tīkls nodrošina iespēju piedāvāt Klientiem plašu riska un krīžu vadības konsultatīvo pakalpojumu klāstu visos ekonomiski aktīvajos pasaules reģionos. Kopš 2018. gada decembra Seccredo ir starptautiskās drošības – risku konsultāciju uzņēmumu grupas React Risk Advisory biedrs. React Risk Advisory grupa šobrīd ir pārstāvēta Zviedrijā, Polijā, Latvijā un Apvienotajos Arābu Emirātos.

Seccredo pamata operacionālā pieredze ir Baltijas valstīs, Ziemeļeiropā, Centrāleiropā, kā arī Postpadomju telpā, īpaši Ukrainā un Krievijas Federācijā.

Seccredo UNI - Standartizēts padziļināto pārbaužu rīks

16.04.2019

Seccredo UNI ir standartizēts padziļināto pārbaužu (Due Diligence) rīks juridisko personu izpētei dažādās Eiropas kontinenta jurisdikcijās. Pakalpojums ir īpaši piemērots Klientiem, kuriem ir jāveic regulāras padziļinātās pārbaudes dažādās jurisdikcijās.

Pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanas pamatā ir tas, ka informācijas apkopošanu, izpēti un analīzi veic attiecīgajā jurisdikcijā kompetenti, lokāli risku vadības konsultanti, izmantojot standartizētu pieeju.

Padziļinātās pārbaudes veikšanā tiek izmantoti gan starptautiski, gan lokāli - attiecīgā reģiona nacionālajā valodā pieejami, atvērtie avoti, oficiālie reģistri, kā arī neoficiālie informācijas avoti.

Seccredo UNI pakalpojumā ietilpst lielākā daļa Eiropas kontinenta jurisdikcijas: Ziemeļeiropā un Baltijā, Austrumeiropā un Balkānos, Rietumeiropā un Dienvideiropā.

Lūdzu sazinieties ar mums, lai iegūtu detalizētāku informāciju par pakalpojumā ietilpstošo ziņu apkopošanu, nosacījumiem, izmaksām un citām niansēm.

Seccredo Klientiem piedāvā Trauksmes celšanas sistēmu

06.03.2019

SIA Seccredo ir izstrādājis un uzņēmumiem piedāvā Iekšējo trauksmes cēlāju ziņojumu sistēmu (turpmāk – TCS). TCS ir rīks, kas ļauj organizācijai saņemt, apstrādāt, analizēt, izmeklēt un risināt uzņēmuma darbību potenciāli traucējošus faktorus, vienlaikus mazinot riskus informācijas nonākšanai publiskajā telpā.

2019. gada maijā Latvijā stājas spēkā Trauksmes celšanas likums. Cita starpā tas nosaka, ka Juridiskajām personām, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto, ir jāizveido iekšējā trauksmes celšanas sistēma. Seccredo TCS ir izstrādāta, ņemot vērā sājā likumā un saistītajos normatīvos noteiktās prasības, kā arī Seccredo praktisko pieredzi darbā ar Trauksmes cēlāju ziņojumiem.

Seccredo kompetence ļauj sniegt konsultatīvos pakalpojumus par trauksmes cēlēju ziņojumu izvērtēšanu, papildus informācijas apkopošanu, izmeklēšanu un rīcību konstatēto trūkumu novēršanai, risku vai zaudējumu samazināšanai.

Lai iegūtu vairāk informācijas par Seccredo TCS – Trauksmes celšanas sistēmu lūdzu kontaktējaties ar mums: kontaktinformācija lapas lejasdaļā.


SIA Seccredo kļūst par React Risk Advisory grupas locekli

03.12.2018

Sekojot React Risk Advisory Group ieiešanai Polijas tirgū pagājušajā gadā, šogad grupai pievienojās SIA Seccredo – Baltijas valstīs strādājoša risku vadības kompānija. Seccredo pievienošanās ļaus React Risk Advisory Group izvērst savu darbību un kļūt par vēl spēcīgāku konsultatīvo pakalpojumu sniedzēju Austrumeiropā.

Šis ir svarīgs stratēģisks solis, lai sniegtu vēl kvalitatīvāku pakalpojumus mūsu klientiem Baltijas reģionā. Esam priecīgi izvērst savu darbību Austrumeiropā. Tādejādi mēs spēsim apmierināt augošo konsultatīvo pakalpojumu pieprasījumu no starptautiskajām kompānijām, kas strādā gan Austrumeiropas reģionā, gan Neatkarīgo Valstu Sadraudzības valstīs. Mēs ar prieku sagaidām Mārci Pumpuru un viņa komandu React Risk Advisory grupā, stāsta Robin Loft, React Risk Advisory vadītājs.

Mēs ar React Risk Advisory esam strādājuši daudzus gadus un turpināsim darbu, lai šo sadarbību stiprinātu un izvērstu arī nākotnē, stāsta SIA Seccredo vadītājs Mārcis Pumpurs.

React Risk Advisory grupa šobrīd ir pārstāvēta Zviedrijā, Polijā, Latvijā un Apvienotajos Arābu Emirātos.